80 ROKOV PRÁVNYCH SKÚSENOSTÍ

80 rokov celkovej právnej expertízy. Máme skúsenosti v oblasti fúzií a akvizícií, strategických investícií, prevzatia a obrany pred prevzatím, práva obchodných spoločností a cenných papierov a správy a riadenia spoločností. Poskytujeme poradenstvo kupujúcim aj predajcom. Zaoberáme sa niektorými z najväčších, najkomplexnejších a najnáročnejších transakcií po celom svete. Vedieme  dôkladné vyšetrovanie a súdne spory a poskytujeme poradenstvo senior managementu v kritických situáciách. Prichádzame s vynaliezavými a prelomovými riešeniami, ktoré dramaticky ovplyvňujú podnikanie a právo. Sme lídri.

Ako s nami spolupracovať

našej firme sa naši skúsení právnici zameriavajú na poskytovanie profesionálnych a rýchlych služieb pre svojich klientov. Rovnako ako vy chceme, aby bol váš prípad úspešný, a urobíme všetko v rámci práva na ochranu vašich záujmov.

Pred prijatím prípadu poskytujeme bezplatnú počiatočnú konzultáciu prostredníctvom telefonickej konferencie, aby sme zhodnotili individuálne okolnosti a poskytli vám informácie týkajúce sa vášho potenciálneho prípadu. Chceme sa uistiť, že vám dokážeme poskytnúť cenné služby skôr, než sa ujmeme vášho prípadu. Prostredníctvom nášho bezplatného zhodnotenia sme schopní rozhodnúť o najlepšom smerovaní vášho potenciálneho prípadu a prispôsobiť svoje právne zdroje konkrétnej situácii.

Po úvodnej konzultácii, ak sa rozhodnete spolupracovať s Navrat Law, postupujte, prosím, nasledovne, aby ste s nami nadviazali vzťah advokát-klient:

1. Podpíšete zmluvu s advokátom
Po úvodných konzultáciách vám pošleme zmluvu o poskytovaní právnych služieb. Prečítajte si zmluvu, vytlačte ju a podpíšte ju.
2. Vráťte podpísanú zmluvu o poskytovaní právnych služieb spolu s počiatočnou platbou
Podpísanú zmluvu o poskytovaní právnych služieb (dohoda medzi advokátom a klientom) môžete poslať spolu s úhradou počiatočného poplatku za právne poradenstvo do našej advokátskej kancelárie, alebo môžete podpísanú zmluvu o poskytovaní právnych služieb a poslať prostredníctvom prílohy e-mailu.
3. Prijmite kópiu podpísanej zmluvnej zmluvy
Akonáhle dostaneme podpísanú zmluvu a spracujeme vašu platbu, skontaktuje vás skúsený advokát a začne pracovať na vašom prípade. Vyplnená zmluva o poskytovaní právnych služieb, ktorú ste podpísali vy a právnik, naznačuje vytvorenie vzťahu medzi advokátom a klientom.

Vaším právnikom sa staneme len vtedy, keď budeme súhlasiť s tým, že vás budeme zastupovať ako klienta. Po podpísaní a odoslaní zmluvného záväzku a zaplatení požadovaného počiatočného poplatku za právneho zástupcu vám zašleme kópiu uzavretej zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Upozorňujeme, že do tej doby nie je vytvorený žiaden vzťah medzi advokátom a klientom.

Spôsob platby

Naša firma akceptuje nasledujúce spôsoby platby: hotovosť, osobné šeky, peňažné príkazy, cestovné šeky, pokladničné šeky, bankové prevody, kreditné karty MasterCard a Visa. Okrem toho môžete použiť platobnú platformu Paypal, ktorá je rýchla a bezpečná. Ak chcete použiť Paypal, zadajte výšku poplatku a kliknite na tlačidlo platiť. Budete automaticky poslaní na platobnú platformu Paypal.
Platiť kreditnou kartou môžete, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
(i) dostali ste naše zmluvné podmienky alebo písomné oznámenie,
(ii) súhlasili ste s našimi zmluvnými podmienkami alebo s našim písomným oznámením a
(iii) uprednostňujete platiť kreditnou kartou a nechcete platiť bankovým prevodom alebo inými spôsobmi platieb.

Bezplatné zhodnotenie

Sme hrdí na to, že ponúkame svoje bezplatné hodnotiace služby, aby ste vy, náš potenciálny klient, dostali viac informácií o svojich možnostiach a našom odbornom názore na pravdepodobnosť úspechu prípadu. Môžete využiť naše bezplatné hodnotiace služby zaslaním e-mailu.

Upozorňujeme, že rozsah a hĺbka našej bezplatnej hodnotiacej služby nie je neobmedzená. Prijímame obrovské množstvo otázok týkajúcich sa právnych otázok, a preto nemôžeme garantovať bezplatné hodnotenie za všetkých okolností.

Konzultácie za poplatok

Tí, ktorých situácie nespadajú do našich kategórií s bezplatným zhodnotením, môžu využiť našu konzultačnú službu za poplatok a získať tak naše odborné rady týkajúce sa vašich možností a oprávnenosti. V mnohých prípadoch vám budú prospešné naše konzultačné služby za poplatok, pretože vám budeme môcť venovať potrebný čas, aby sme vám poskytli podrobnejšie odpovede na vaše otázky.

Ak využívate našu konzultačnú službu založenú na poplatkoch, môžete si vybrať úroveň detailov, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Každá úroveň závisí od toho, aké komplikované sú vaše problémy. Čím menej podrobná odpoveď, ktorú potrebujete, alebo menej náročné otázky, tým nižšie náklady na konzultáciu za poplatok. Upozorňujeme tiež, že celá suma vašich nákladov na konzultácie bude plne započítaná do poplatku za právne poradenstvo, ak sa do 15 dní od konzultácie rozhodnete s nami spolupracovať na riešení vášho prípadu. Vďaka konzultáciám za poplatok vám môžeme poskytnúť dostatok informácií o vašich možnostiach a rozhodnúť sa, či s nami budete spolupracovať ako s právnikmi.