Korporátní právo

Fúze, akvizice a společné firmy

Naše firma zastupuje mezinárodní a domácí společnosti a finanční instituce nejen v oblasti fúzí a akvizic, ale i mnohých prvotřídních transakcí. Poradíme společnostem a jejich vedení ohledně akvizice, fúze, získání nebo odražení nechtěného převzetí. Naši právníci vnášejí pochopení a ocenění pro podnikové potřeby svých klientů do každé dohody a společnost měří svůj úspěch naší schopností uspokojit a překonat tyto potřeby. Náš tým pro fúze a akvizice čerpá ze zdrojů firmy, které jsou potřebné v dané transakci, koordinujícího své úsilí s našimi vedoucími advokáty v oblasti právnických osob, cenných papírů, financí, antimonopolních, daňových, výkonných odměn a dávek.

Soukromý kapitál a rizikový kapitál

Nadále poskytujeme poradenství v souvislosti s některými nejvýznamnějšími záležitostmi rizikového kapitálu a naši klienti oceňují přísnost našeho komplexního přístupu při ochraně a rozvoji svých obchodních zájmů. S právníky sídlícími ve Spojených státech a Evropě je firma respektovaná pro svou mezinárodní soudržnost.

Pomáháme klientům v každé fázi životního cyklu fondu – tvorba, investování, strategické iniciativy a investice. Mezi naše klienty patří nezávislé soukromé investiční společnosti, divize soukromých investičních bank, firemní a veřejné penzijní společnosti a společnosti a jednotlivci. Díky vysoce hodnocené firemní dani, zaměstnaneckým výhodám, nemovitostem, pákovému financování, fúzím a akvizicím a praktikám na kapitálových trzích nabízí naše metoda soukromého kapitálu klientům zastoupení v nesčetných záležitostech, které jim doporučujeme.

Kapitálové trhy

Pravidelně poskytujeme poradenství emitentem a upisovatelem o kritickém a precedenčním financování společnosti, které pokrývá celé spektrum transakcí na kapitálových trzích.

Nemovitosti

Naše praktiky v oblasti nemovitostí jsou diverzifikované a globálně, zahrnujíc celou řadu typů transakcí, regionů a tříd aktiv.
Naše realitní praxe je široká a komplexní, přičemž právníci pravidelně zastupují vlastníky, věřitele, developerů a investorů na celém světě v:

– akvizicích a dispozicích,
– společných podnicích, partnerstvích a kapitálových investicích,
– rozvojových projektech,
– financování včetně syndikovaných úvěrů, sekuritizací a jiných transakcí na kapitálových trzích,
– konkursních a restrukturalizačních pracích včetně tréninků, investic do nehmotných nemovitostí a restrukturalizace úvěrů.

Práva duševního vlastnictví

Naše firma chápe, že nejcennější aktiva našich klientů jsou často jejich duševní vlastnictví, produkty a technologie. Svojimklientom nabízíme kompletní sortiment právních služeb na prosazování a obhajování, jakož i komercializaci, využívání a získávání všech druhů duševního vlastnictví.

Máme značnou důkladnost v řadě práv duševního vlastnictví včetně patentů, autorských práv, obchodních tajemství a ochranných známek. Klienti ve finančních službách, telekomunikacích, informačních technologiích, elektronickém obchodu, počítačovém hardwaru a softwaru, spotřebitelských produktech, médiích a zábavě, kovech a hornictví, ve farmaceutickém průmyslu, výrobě a dalších odvětvích se spoléhají na naše nejdůležitější otázky týkající se práv duševního vlastnictví.

Máme praxi v oblasti komplexního zpracování obchodních transakcí na celém světě ohledně duševního vlastnictví. Máme značné zkušenosti se strukturováním, navrhováním a projednáním transakcí, které zahrnují licence; strategickou spolupráci a podnikové partnerství; společné podniky; dohody o výzkumu a vývoji; dohody o výrobě; dodavatelské a distribuční dohody; marketingové a propagační dohody; outsourcing; a poradenství a dohody o službách.

Spolu s našimi doplňkovými odbornými znalostmi v podnikové, finanční a daňové oblasti nabízí naše kancelář v oblasti duševního vlastnictví integrovaný přístup k předvídání a uspokojení různých potřeb svých klientů.

Daně

Naše mezinárodní daňové služby patří mezi nejlepší na světě a poskytují klientům jedinečnou úroveň a přehled o nejnáročnějších firemních transakcích. Zaměřujeme se na praktické obchodní zájmy a časové omezení svých klientů a pyšníme se naší schopnost uzavřít obchody podle plánu. Tím, že spolupracujeme se čtyřmi mezinárodními pobočkami, naše integrovaná celosvětová daňová praxe uspokojí mnohonárodních průmyslových klientů, finanční instituce, investiční fondy, vlády a jednotlivce bez problémů.

Naše úkoly zahrnují:
– domácí a nadnárodní fúze, akvizice, společné podniky a začínající podniky,
– přeshraniční přímé investice,
– nové finanční produkty,
– deriváty,
– mezinárodní transakce kapitálových trhů,
– investiční fondy včetně soukromých investičních fondů a zajišťovacích fondů,
– restrukturalizace a bankroty,
– projektové a leasingové financování,
– realitní transakce a financování včetně práce pro realitní investiční společnosti,
– daňové plánování pro nadnárodní podniky.