Ochrana dobrého mena

Ochrana cti a dobrého mena. Informácie, návody – žaloba, oprava v televízii. Zastupovanie a služby advokátov.

Ochrana dobrého mena – možnosti obrany

2020-03-09T18:30:12+01:00

Neoprávneným zásahom nie je ani vydanie zákonného rozhodnutia príslušným orgánom v súlade so zákonnými

Ochrana dobrého mena – možnosti obrany2020-03-09T18:30:12+01:00